ศูนย์บริการ  HIVIEW นครศรีธรรมราช (เอส เค แซทเทลไลท์) รับสมัครเพื่อนร่วมงาน หลายตำแหน่ง Sale Engineer 1 ตำแหน่ง พนักงานออฟฟิต 1 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครได้ที่  ศูนย์บริการ  HIVIEW นครศรีธรรมราช (เอส เค แซทเทลไลท) โทร.093-598-9462 ได้ทุกวันทำการ